מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.5007  שירת חול פייטנית במזרח ובמערב במאות העשירית והאחת עשרה
ד"ר טובה באריסמינר
מטרת הקורס ומהלכו: הסמינר יעסוק בטקסטים הלא ליטורגיים ששרדו מיצירתם של משוררים עבריים במאות העשירית-האחת עשרה. ייסקרו קטעים משירי פולמוס כגון: השגות חיוי הבלכי ותשובות רב סעדיה גאון; שירי הפולמוס של רס"ג נגד הקראים ותשובות חכמי הקראים עליהם; שירי פולמוס סביב מנחם ודונש. נדון בשרידים משירי מוסר (משלי סעיד בן באבשאד, "המשלים הבלתי מחורזים"); שירים לימודיים (של ר' ניסי אלנהרואני, של בעלי המסורה, שיר האותיות לרס"ג); שירים ליריים (שירי יין קדומים, שירי זמר איטלקיים, שירי שבח של אברהם הבגדאדי ועוד); וכן פתיחות מליציות לאיגרות. ייעשה ניסיון לאפיין את היצירות האלו ולהעריך את חשיבותם מבחינה ז'אנרית, צורנית ולשונית ומצד התפיסה הפואטית המגולמת בהן.
דרישות הקורס: נוכחות סדירה והשתתפות פעילה בשיעורים. הגשת עבודה ורפראט בכתב או בעל-פה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.