מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4006  שלושה דורות בסיפורי השואה לילדים
ד"ר יעל דרסמינר
המחקר הספרותי מחלק את סיפור השואה כפי שסופר באמצעות הספרות היפה ע"פ שלושה דורות של מספרים שחוו אותה וסיפרו עליה: הדור ראשון, דור הניצולים, ששתק בצל הטראומה או סיפר סיפור עדות שבור וקשה; הדור השני, בני הניצולים ובני דורם, שחיו בצל השתיקה, הפנימו בדרך זו או אחרת את טראומת השואה, ונתנו פתחון פה ראשון למה שהושתק והודחק; והדור השלישי, שבמרחק של חמישים שנה מצליח לדובב את מי ששרדו, ולספר באמצעותם סיפור שואה מסוג חדש.
לנוכח בחינה דורית זו את סיפור השואה, נבחן את התנהלותו של סיפור השואה בשדה ספרות הילדים, כסיפור בינדורי. נתמקד בסיפור שסופר לילדים על השואה בעת התרחשותה, ונתחקה אחר תהליך הלאמת סיפור השואה עם קום המדינה והפיכתו לסיפור של לקח לאומי. אחר כך נעקוב אחר התמורות הגדולות שחלו בסיפור השואה לילדים במהלך שנות השמונים, ולבסוף ננסה למפות מגמות חדשות בסיפור השואה לילדים, כפי שהוא מסופר בשנים האחרונות ממש.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.