מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4007  גלות פזורה והגירה
ד"ר איריס מילנרסמינר
המושגים גלות, פזורה והגירה יידונו בסמינר בשני מובנים: המובן המטפורי (היינו כביטוי למצבים אנושיים אוניברסליים) והמובן ההיסטורי-דמוגרפי (כתיאור אופני קיומו והישרדותו של העם היהודי לאורך ההיסטוריה). לעומת התפישה המסורתית של הגלות כמצב זמני ובלתי רצוי ייבחנו טקסטים ספרותיים שמציעים להגדיר את הקיום היהודי כקיום "גלותי" (דיאספוריסטי), המתאפשר רק מחוץ לטריטוריה קבועה ובלעדית. כן יבחנו זה לעומת זה המושגים "הגירה" ו"עלייה" (באמצעות טקסטים המבטאים שתי תפישות אלו של התיישבות יהודית בארץ-ישראל בתקופה המודרנית), כמו גם ייצוגיה הספרותיים של החברה הישראלית כחברת מהגרים. הדיון יתבסס על קריאה ברומנים ובסיפורים קצרים מאת אפלפלד, ביאליק, ברנר, ברקוביץ, הנרי ג'יימס, זבאלד, נבוקוב, שלום עליכם ואחרים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.