מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.5008  כתיבה אוטומטית כטכניקה יצירתית בספר הזהר ובמודרניזם
ד"ר עמוס גולדרייךסמינר
במפנה המאה הי"ג נפוצו בספרד שמועות, שספר הזוהר נכתב בטכניקה מאגית של "שם הכותב". בטכניקה זו משמש הכותב מדיום לכתיבה אוטומטית, על מנת לזכות באמצעותה לגילויים מהעולם העליון. . את כתיבתו האסוציאטיבית של המחבר האנונימי של השכבה המאוחרת בזוהר, "תיקוני הזוהר", אפשר כנראה לפרש על רקע השימוש בטכניקה זו. בקורס זה נעיין בשאלה אם הכתיבה האוטומטית מעודדת את היצירתיות או מעכבת אותה, ןאת השפעתה האפשרית על תודעת המחבר. ואגב כך נסקור גם תופעות של כתיבה אוטומטית מהמאה העשרים – הכתיבה המדיומיסטית של המשורר ו"ב ייטס ואשתו, וכן כתיבתם של חלוצי הסוראליזם בצרפת ובראשם אנדרה ברטון.
תנאי להשתתפות בסמינריון – קורס מבוא לספרות הקבלה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.