מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4223  אמנות הסיפור של איסאק דינסן
ד"ר תמר יעקבישיעור
איסאק דינסן היא סופרת שמעוררת מחלוקת (סופרת "קאנונית" בין המודרניזם המאוחר והפוסט-מודרניזם או סופרת הממחזרת חומרים מיושנים בשיטות כתיבה שעבר זמנן). נקרא את סיפוריה (בין השאר בהשוואה של חלק מהם למקורותיהם) בשפת המקור (אנגלית) ונכיר את אמנות הסיפר המיוחדת לה. חומר הרקע יכלול סיפורים של סטיבנסון ומופאסאן, חלקים מספר של רוברט לאנגבאום, מאמר של וולטר בנימין.
דרישות: בקיאות בקבצים השונים של הסיפורים, וכתיבת עבודה על סיפור שלא נדון בכתה.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': הגשה עד 2.4.06 ב- 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף