מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4203  פרימו לוי וטוני מוריסון - פואטיקה ופוליטיקה
ד"ר סמדר שיפמןסמינר
הסמינר יעסוק ביצירותיהם של לוי ומוריסון, ויתמקד בשלושה אספקטים: א. קריאה ופרשנות של הרומן הבודד. ב. ראייתו של הרומן כחלק ממכלול היצירה של היוצר/ת, תוך הדגשה על קשרי הגומלין שבין יצירות שונות. ג. ניסיון לעמוד על הקשר שבין הפואטיקה של היוצר/ת לבין עמדתו או עמדתה בשאלות חברתיות וכלל-אנושיות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.