מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.1002  יצירות מופת בספרות העברית
פרופ' חנה נוהשיעור

הקורס יציג סדרה של יצירות מופת שמהוות את שיאי הכתיבה של הספרות היפה בעברית לאורך ההיסטוריה שלה. כל אחת מהיצירות תוצג על ידי אחד ממרצי החוג או על ידי מרצים אורחי החוג. אופיו הפנורמי של הקורס יאפשר התבוננות, שיש בה ממד היסטורי משולב בממד סינאופטי, בפסגות היצירה בעברית, ויתרום להארת מוטיבים מרכזיים, תימות דומיננטיות, דמויות של גיבורים/גיבורות ואנטי-גיבורים/גיבורות, מודלים של זהות רווחים ומאותגרים, ז'אנרים בהתהוותם ובתמורותיהם וכיוצ"ב, שמאפיינים את היצירה העברית לדורותיה.
הקורס מיועד לתלמידי התואר הראשון בחוג לספרות ולתלמידי חוגים אחרים, החל בשנת לימודיהם הראשונה.
הקורס יתנהל לפי רשימת הרצאות ורשימת קריאה שתפורסם באתר האינטרנט שלו.
בסיום הקורס ייערך מבחן.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 24/05/2006 בשעה 18:00