מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4009  מיסטיקה, ספרות וקולנוע
פרופ' מיכל אורוןסמינר
הסמינריון יעסוק בהשפעת המיסטיקה על הספרות והקולנוע. במסגרת הסמינר נעסוק בנושאים מרכזיים של המיסטיקה היהודית (טוב ורע שדים רוחות ודיבוקים, תורת הנפש והגילגול, הגולם). בעיצובן הספרותי והקולנועי של תופעות חברתיות ודתיות שיש להן קשר למיסטיקה היהודית.
במסגרת הסמינריון לצד קריאה ביצירות ספרותיות נצפה בסרטים שיש להם נגיעה לנושא.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.