מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.3010  המילה האחרונה: בעיית הסיום הנאראטיבי
מר אייל סגלשיעור
האופן שבו מסתיים סיפור הינו כמעט תמיד מרכיב בעל חשיבות ראשונה במעלה במבנה הכולל שלו, ומשפיע באופן מכריע על פרשנותו. בקורס זה ננסה לבחון כמה בעיות עקרוניות הקשורות בסיומים של סיפורים (ובעצם מושג ה"סיום"), כגון – מהם היחסים בין הסיום לשלבים האחרים של רצף הטקסט, כיצד יכולים סיומים ליצור בקורא תחושה של "סוף", מהו סיום "סגור" לעומת סיום "פתוח", וכיצד מתקשרות הבעיות הללו לשאלות כלליות יותר בתורת הסיפור (ובהקשר זה – מה מיוחד לסיומיהם של סיפורים, בהשוואה לסיומיהם של טקסטים שאינם נאראטיביים). הגישות התיאורטיות שיעמדו בבסיס הקורס יהיו אלה של ברברה הרנסטיין-סמית לבעיית ה"סיגור" (closure), ושל מאיר שטרנברג להגדרת הסיפור. בין הטקסטים הספציפיים בהם נתבונן יהיו כאלה המתאפיינים בסיום "סגור" או "חזק" במיוחד (כגון סיפורים בלשיים), וכן כאלה המתאפיינים בסיום "חלש" או בעייתי במיוחד (כגון טקסטים של קפקא).
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': הגשה עד 2.4.06 ב- 13:00
סמסטר א', מועד ב': אין מועד נוסף