מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.7013  תרגום ואידיאולוגיה
ד"ר ניצה בן אריסמינר
המחקר המודרני מראה עד כמה התרגום נתון למניפולציות אידיאולוגיות. קורס זה ידון בסיבות לתופעה ובצורות שבה ההתערבות האידיאולוגית מתבטאת. הסטודנטים יחקרו שאלות של מדיניות תרגום, והתערבות בטקסט, החל משינויים קטנים ועד לצנזורה רשמית.
שיעור/סמינריון זה מיועד לתלמידי תרגום שעברו את קורס המבוא.
התלמידים יתבקשו לכתוב רפרט ו/או עבודה סמינריונית.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 23.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף