מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4204  מרסל פרוסט - זכרון ותשוקה
ד"ר עמליה זיוסמינר
”בעקבות הזמן האבוד”, הרומן המונומנטלי של פרוסט, היא יצירה יוצאת דופן לא רק בהיקפה אלא גם בעירוב של אוטוביוגרפיה ובדיון, בחקירה הפנומנולוגית האובססיבית של הפסיכולוגיה האנושית, בפירוק האינסופי של הרגע ובשילוב של דגש קיצוני על האינדיבידואל עם יומרה לניסוח אמיתות בעלות תוקף אוניברסלי.
בקורס נחקור היבטים שונים של היצירה, תוך התמקדות בשתיים מן התמות המרכזיות שלה - זיכרון ותשוקה. נבחן אילו תאוריות של זיכרון ושל תשוקה מציע הרומן, ונשווה את תאוריית הזיכרון של פרוסט לאלו של ברגסון ופרויד.
חומר הקריאה יכלול את חמשת כרכי ”בעקבות הזמן האבוד” שתורגמו לעברית ומבחר טקסטים ביקורתיים על פרוסט.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.