מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.5005  פוסטקולוניאליזם ויצוג הערבי בסיפורת העברית
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמינר
התיאוריה הקרויה פוסט-קולוניאלית ראשיתה בספרו של אדוארד סעיד "אוריינטליזם" (1978). בכוונתי לקרוא את התיאוריה של סעיד ולראות את זיקתה למושג השיח והכוח של מישל פוקו, לעמוד על עיקרי הביקורת שהופנתה כלפי ספרו של סעיד על ידי תיאורטיקנים כמו הומי באבא, מצד אחד וגיאטרי ספיבק מצד אחר. הקריאה בטקסטים אלה אמורה להבהיר מושגים מרכזיים (כמו אידיאולוגיה, סטריוטיפ, קולוניאליזם, אמביוולנטיות, מיעוט, חיקוי, חתרנות, הגמוניה, זהות, ועוד) אשר מסייעים להבין את עמדותיהם השונות של טקסטים מרכזיים בסיפורת העברית והישראלית ביחס לשאלה הערבית.
במהלך הסמינר נדון במגוון של טקסטים ספרותיים שמייצגים עמדות שונות ביחס לייצוג הערבי במהלך המאה העשרים. השאלות המרכזיות בהן נעסוק: מה ההבדל בין ספרות תקופת היישוב לספרות תקופת המדינה, האם כתיבה מנקודת מבט מזרחית או נשית יוצרת ייצוג שונה של דמות הערבי, כיצד סופרים ערבים כותבים ספרות עברית, כיצד נוצרת חתרנות ביחס לאידיאולוגיה שלטת, מתי חלה תמורה בסטריוטיפ ביחס לערבים בסיפורת העברית? האם בתקופת הישוב והמדינה היו סטריוטיפים שונים ומתחרים? ועוד.
חובות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאה של סיפורת וטקסטים תיאורטיים ומחקריים, כתיבת עבודות קצרות ועבודה סמינריונית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.