מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2010  מזרחיות בסיפורת העברית מבורלא עד רביניאן
ד"ר יוחאי אופנהיימרשיעור
השיעור יעסוק בהתייחסויות השונות אל שאלת המזרחיות, אל מקומה בשיח הישראלי ההגמוני, אל האפשרויות השונות לדבר על זהות מזרחית ואל השלכותיה הספרותיות והתרבותיות. בשיעור ידובר על אודות טקסטים ספרותיים שנכתבו מאז שנות העשרים (בורלא ושָׁמי) דרך היוצרים המרכזיים בני דור המדינה (מיכאל, בלס, גורן) ועד דור היוצרים והיוצרות העכשוי (מטלון, רביניאן, ברדוגו). הייצוגים הפופולאריים של המזרחיות (כמו בקולנוע ובבידור) ישמשו בסיס להשוואה. קריאת הטקסטים תלווה בקריאת מאמרים בתיאוריה של הרב-תרבותיות שיחדדו את קני המידה להערכת השאלות הספרותיות.
חובות הקורס - נוכחות בשיעורים, קריאה, מבחן מסכם.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 2.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 9.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 2.8.06 ב- 9:00. הגשה עד7.8.06 ב- 13:00