מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2026  הסיפורת החסידית: בין פואטיקה לתיאולוגיה
גב' מיכל זמירשיעור
החסידות, התנועה הרעיונית-דתית שראשיתה בדמותו של ישראל בעל שם טוב והתפשטותה הרחבה במזרח אירופה בימיו של ר' דב בער ה"מגיד" ממזריטש (לאחר 1772), קובעת מקום חדש לסיפור. לא עוד כלי להפצת רעיונות, כי אם יצירה סיפורית חופשית שיש לה צידוק תיאולוגי. באמצעות בחינתם של שני הקבצים המרכזיים של ספרות זו: "שבחי הבעש"ט" וסיפורי ר' נחמן מברסלב יתמקד הקורס ברקע ובמאפיינים הייחודיים של הז'אנר, היוצר סינתזה מרתקת בין תורת הצדיק החסידית לדמויות של גיבורים ספרותיים מיתולוגיים.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': 9.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 16.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': 17.8.06 ב- 9:00. הגשה עד 27.8.06 ב- 13:00