מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.5009  מסגרות משפחה בספרות העברית בת ימינו
ד"ר לילי רתוקסמינר
הסמינריון יוקדש למוסד המשפחה בספרות העברית של העשורים האחרונים. יצירות מתחום השירה והסיפורת יעמדו במרכז הדיון, תוך בחינתן בהקשרים פסיכולוגיים, סוציולוגיים ופילוסופיים. דגש מיוחד יושם בהקשר זה על נושאים מתחום המגדר. כמו כן, תועלה בקורס התייחסות להשפעת הצילום על לכידות התא המשפחתי, תוך עיון באוטוביוגרפיות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.