מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2011  ספר הזהר: מיסטיקה, מדרש ספרות
ד"ר עמוס גולדרייךשיעור
ספר הזוהר הוא החיבור העיקרי של המיסטיקה היהודית. עיקרו כתוב בצורת מדרש קבלי על התורה. מטרת הקורס היא מפגש עם הטקסט הזוהרי ועם העולם הססגוני של רעיונות וסמלים שבו. בתשומת לב מיוחדת תינתן לשאלה, אם האקט הדרשני של חשיפת הסודות הגנוזים לדעת בעל הזוהר ברובד הנסתר של הטקסט המקראי כרוך בסוג של חוייה מיסטית. כמו כן תינתן הדעת לעיצוב הספרותי שבו מעבד הזוהר את רעיונות המיסטיקה היהודית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 23/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 19/05/2006 בשעה 9:00