מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4000  דור המדינה בספרות הישראלית
פרופ' אבנר הולצמןסמינר
מטרת הסמינר להציג את המהלך שהתחולל בספרות העברית בשנות החמישים והששים של המאה העשרים, עם עלייתו של דור יוצרים חדש בשירה ובפרוזה שהחליף את סופרי 'דור תש"ח'. תתואר הופעתה של חבורת 'לקראת' והמשוררים שצמחו מתוכה (בראשם יהודה עמיחי ונתן זך); יתואר המפנה בסיפורת מן הריאליזם של דור תש"ח אל הסוריאליזם, האלגוריה, האימפרסיוניזם והאקספרסיוניזם של עמוס עוז, א"ב יהושע, אהרן אפלפלד ועמליה כהנא-כרמון; ויתואר גם המפנה הנוסף בסיפורת בשנות השבעים לקראת ניאו-ריאליזם, שבמרכזו יצירותיהם של יעקב שבתאי, יהושע קנז, יצחק בן-נר ואחרים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.