מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.1200  מבוא למיסטיקה היהודית ולסיפור הקבלי
פרופ' מיכל אורוןשיעור
הקורס יעסוק במושגי יסוד של המיסטיקה היהודית (קבלה), כמו גם בזרמים המרכזיים שלה.
במסגרת הקורס נדון ביצירות ספרותיות של המיסטיקה היהודית והשפעתן על הספרות העברית החדשה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 09/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/05/2006 בשעה 9:00