מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.3046  זכרון, עדות ואוטוביוגרפיה
ד"ר אורלי לוביןסמינר
מה היחס בין זכרון אישי לזכרון קולקטיבי או לאומי? מה הם תנאי מתן עדות? ומה ההבדלים בין אוטוביוגרפיה גברית לאוטוביוגרפיה נשית?-תיאוריות, טקסטים ושאלות של הבניית מציאות יעמדו במוקד סמינר זה
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.