מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4004  בדרך אל ההגשמה:יצירתו של יהודה הלוי באחרית ימיו
ד"ר טובה באריסמינר
מטרת הקורס ומהלכו: הסמינר יתמקד בשיריו של יהודה הלוי המתייחסים את תוכנית עלייתו לארץ ישראל. נעקוב אחרי נושא ארץ ישראל בשירי החול והקודש של המשורר: בשירי המסע; בשירי ציון שלו ובשירים שחיבר במצרים. בשיעורים ייבדקו הזיקות בין השירים הללו והפרקים המקבילים בספר הכוזרי. הדיון יתבסס גם על איגרות מהגניזה המספרות בעלייתו של יהודה הלוי לארץ ישראל.
דרישות הקורס: נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים; הגשת עבודות במהלך הקורס (כולל רפראט) וכתיבת עבודה סמינריונית. נושא העבודה יתואם עם המורה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.