מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2029  העיר הגדולה בין השכלה לתחייה
ד"ר עודד מנדה-לוישיעור
הקורס יעסוק בדרכי ייצוגה ובאופני הופעתה של העיר הגדולה בסיפורת העברית במחצית השנייה של המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים. המעבר בין התקופות משקף שינויים הדרגתיים בדרכי עיצוב המרחב, בעמדות האידיאולוגיות כלפי הנוכחות של העיר ובמעמדו של היחיד, נקודת התצפית שלו ועמדתו בדיאלוג עם הסביבה האורבנית. היבטים אלה יידונו תוך קריאה בחומרים תיאורטיים וביצירות ספרות רלוונטיות.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 23.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף