מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.2021  מי קובע? תהליכי קנוניזציה בספרות הילדים העברית
ד"ר יעל דרשיעור
שלא כמו בשדה ספרות המבוגרים, הקנון של ספרות הילדים נקבע בידי מי שאינם קהל היעד הרשמי שלה. במהלך הקורס נקרא טקסטים תיאורטיים העוסקים בתהליכי קנונזציה של טקסטים ספרותיים בתרבות העברית, ונמפה את קבוצת קובעי הטעם הספרותי לילדים מהעשור הראשון של המאה העשרים ועד ימינו. אחר כך נבחן את הקריטריונים המשתנים שבאמצעותם נשפטה ספרות הילדים העברית ברצף השנים. לשם כך נבדוק מאמרי ביקורת, הקדמות לספרים, הערכות שופטים במתן פרסים ספרותיים, ואף חילופי מכתבים בין קובעי הקנון.
נתמקד בכמה מקרי מבחן מתוך הקלאסיקה העברית לילדים. השאלה שתלווה את בחינת הקלאסיקה היא מי הצליח לעמוד במבחן הזמן ומה היו התנאים התרבותיים שאפשרו זאת?

דרישות הקורס:
קריאה שוטפת של מאמרים וטקסטים ספרותיים
מבחן בית
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 23.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף