מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4001  הריאלי והדימוני בסיפורת העברית בימי הביניים
פרופ' עלי יסיףסמינר
הסיפור העברי של ימי הביניים היה אחד הגילויים היצירתיים הדינמיים ביותר של החברה היהודית בתקופה זו. חברת המיעוט היהודית שרדה בתוך חברת הרוב הנוצרית או המוסלמית, ונתנה ביטוי סיפורי למתחים, לחרדות, לתקוות ומשאלות הכמוסות שמילאו את עולמה. עם זאת היתה החברה היהודית פתוחה לקליטה דינמית של אוצרות התרבות העממית של תרבויות הרוב, כגון היחס למציאות המורכבת של התקופה, מעמד הנשים, המרחבים הגיאוגרפיים, המעמדות החברתיים, ובעיקר היחס אל העולם העל טבעי. הסיפורת העברית של ימי הביניים, ביטאה את כל אלה באופן מרתק, הן מבחינה ספרותית והן מבחינה פולקלוריסטית. בקורס נקרא כמה מן הטקסטים המעניינים ביותר שנוצרו בתקופת ימי הביניים היהודיים, כמו סיפורי שדים, סיפורי מסע, סיפורים אודות נשים: הם מיסוגניים (שונאי נשים) והן פמיניסטיים, סיפורים על מתחים בין החברה היהודית לבין חברת הרוב הנוצרית או המוסלמית, סיפורי על בעלי חיים מופלאים ועל תופעות טבע פנטסטיות. תוך כדי עיון בטקסטים מרתקים אלה נשאל על מקורם, על השפעתם ובעיקר על משמעותם בתרבות היהודית של ימי הביניים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.