מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.3047  היסטוריה גברית, היסטוריה נשית והיסטוריה של פיוס
ד"ר אורלי לוביןסמינר
השיח ההיסטורי כבר מזמן אימץ את המחשבה הפמיניסטית ועוסק מזה שנים באופציות של הסיפור ההיסטורי הנשי של התקופות השונות. אבל המחשבה על ההיסטוריה עצמה, על האופן בו אנו חושבות/ים אותה, כמעט ולא נדון מהפרספקטיבה המגדרית.
האם יש מקום לדון באפשרות של מבט היסטורי מגדרי, גברי, פמיניסטי או נשי? – הקורס יבחן אופציות של מבטים כאלה לאור בחינה של סדרת תיאוריות של היסטוריות ובעיקר של הבניית העתיד (תכנון או דימיון העתיד) כחלק ממהלך היסטורי.
במהלך הקורס ייבחנו גם היחסים בין זמן למרחב ובין מבטים היסטוריים אפשריים שונים, והגילויים שלהם בטקסטים ספרותיים וויזואליים.
המקרה המיוחד שיהווה את נקודת המוצא לקורס הוא המקרה של הבניית עתיד בסיטואציה של קונפליקט. במקרה כזה, העתיד המדומיין הוא גם תבנית לפעולה, ומושפע עמוקות מהקונפליקט עצמו ומהנרטיב ההיסטורי. האם במקרים כאלה, של קביעת מדיניות תוך כדי תנועת ההיסטוריה, יש הבדל בין המבט ההיסטורי הגברי לבין המבט ההיסטורי הנשי?
אין לקורס דרישות מוקדמות, אך הכרות עם תיאוריות פמיניסטיות ועניין מיוחד בתיאוריה יוכלו להואיל.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.