מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.5103  העולם המיוצג ודרכי יצוגו בשיר הלירי
ד"ר תמר יעקביסמינר
מאפייני העולם המיוצג בשיר בהשוואה לסיפור. לצורך זה נבחן דוגמאות בעברית ובאנגלית (לדוגמא, שירים המספרים מחדש עלילות מוכרות), נבדוק את תפקידם של מרכיבי אקט האמירה השירי ואת שאלת שיחזור העולם (לדוגמא, היתרונות והחסרונות של גישת עולמות אפשריים ושל הגישה הקוגניטיבית). החומר התיאורטי יכלול, בין השאר, את ספרה של אלנה סמינו, פרק של ג'ון ליונס, מאמר של הלן וונדלר.
דרישות: השתתפות פעילה, אחריות למאמר מן הביבליוגראפיה וניתוח טקסטים שלא נלמדו בכתה. (רשאים להשתתף תלמידי ב.א. בעלי ממוצע 90 שהשתתפו בקורס יסודות השיר של תורת הספרות).
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.