מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.4017  המרחב המקודש הארץ ישראלי: פולחן, מסורת וסיפור
פרופ' אלחנן ריינר, פרופ' עלי יסיףסמינר שנתי לתואר שני
קדושתם של מקומות בארץ ישראל היתה יסוד מוסד של התרבות היהודית מאז תקופת המקרא. בקורס זה תוצג ותיבחן הזיקה שבין המקום הקדוש לבין יסודות תרבותיים מרכזיים כמו האמונה, הפולחן, היצירה העממית, העליות לרגל. על בסיס טקסטים שנוצרו סביב המקומות הקדושים בתקופת ימי הביניים וראשית העת החדשה, כמו יומני מסע, מיתוסים ואגדות, ספרות השאלות והתשובות, יצירות ספרות ואמנות, תיבחן מערכת היחסים המורכבת שבין המקום לבין התרבות שראתה בו מרכיב מרכזי של הווייתה.