מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0680.4221  עזר כנגדו: הקואליציה בין אלוהים לנשים בתנ"ך
פרופ' מנחם פרישיעור
המאמר "המלך במבט אירוני" מ-1968 (פרי ושטרנברג) נחשב לאבן-הפינה של כיוון מחקרי חדש שעניינו "הפואטיקה הספציפית של הסיפור המקראי". בעקבותיו 'חשפו' חוקרים בסיפור המקראי מסוף שנות השישים ואילך שפע של תחבולות וטכניקות, קונוונציות סיפוריות, שנינויות אירוניות, ודרמה של תהליך קריאה שתואר צעד אחר צעד. העבודות הללו, ושלי ביניהן, ככל שהיו חדשניות מצד התופעות שתיארו, נראות לי היום כמקדמות תפיסות תמאטיות ואידיאולוגיות קונוונציונליות.
עבודתי בשנים האחרונות, שתוצג בקורס ותידון בו, מבקשת לספר את הסיפורים הזנוחים בתנ"ך – לכונן את העלילות הנגדיות שמאחורי העלילות. אבקש להראות, באמצעות הדגמה רחבה מן הספרים בראשית, שמות, שופטים, שמואל ומלכים, שמאחורי כל סיפור מקראי חבוי סיפור נגדי, וכי הסיפור הנגדי הזה יוצר קונפליקט אידיאולוגי. הסיפור המקראי יוצג כזירה של התנגשות בין אג'נדות אנושיות, המשועבדות בסופו של דבר לתוכנית עליונה, אלוהית, אשר מתקדמת על חורבותיהן תוך ליבוי המתחים ביניהן. אטען כי במרכז המבנה הזה עומדת 'קואליציה' בין אלוהים לנשים, ומקודמת אידיאולוגיה נשית, בתמיכת התוכנית האלוהית.

מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': הגשה עד 23.7.06 ב- 13:00
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף