קורסי לימודים פקולטטיים בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

קורסי בחירה שיכולים להלקח כקורסים פנורמיים

הרישום לקורסים פנורמיים/העשרה לתלמידי הפקולטה יתקיים

במזכירויות החוגים - ביום ה' 29/9/05

הרישום לתלמידי פקולטות אחרות יתקיים

ביום ה' 27.10.05

הרישום לקורסי ב"א כללי כקורסי העשרה/פנורמיים יתקיים

ב-27/10 בשעות 10:00 עד 13:00, בניין גילמן חדר 322

קורסי בחירה שיכולים להלקח כקורסים פנורמיים
(מסגרת 777)
הרישום לקורסים פנורמיים/העשרה לתלמידי הפקולטה יתקיים
במזכירויות החוגים - ביום ה' 29/9/05
הרישום לתלמידי פקולטות אחרות יתקיים
ביום ה' 27.10.05
החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
0671.1001.01הארכיאולוגיה מהי?
פרופ' גורן יובלסמ' א'שיעורה'14-12גילמן220
0671.1043.01מבוא לתולדות המזרח הקדום: היסטוריה ותולדות הכתב
ד"ר כהן יורםסמ' א'שיעורא'16-14גילמן282
0671.1074.01מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית א'
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' א'שיעורא'14-12גילמן223
א'14-12גילמן223
0671.1076.01מבוא לתולדות האימפריה הבבלית
פרופ' צדוק רןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן221
א'18-16גילמן221
0671.1077.01מבוא לתולדות האימפריה הפרסית
פרופ' צדוק רןסמ' א'שיעורד'18-16גילמן221
0671.1047.01מהלבירינת למלחמת טרויה: מבוא לתרבות אגאית קדם-קלאסית
ד"ר בונימוביץ שלמהסמ' א'שיעורג'16-14גילמן220
0671.1045.01מבוא לתרבות מצריים העתיקה
ד"ר ונטורה רפאלסמ' א'שיעורא'10-8גילמן281
0671.1033.01מבוא לתרבויות מסופוטמיה
ד"ר כהן יורםסמ' א'שיעורג'14-12גילמן281
0671.1072.01מבוא למקורות כתובים מהעולם הקלאסי
פרופ' רול ישראלסמ' א'שיעורג'18-16גילמן220
0671.1031.01מבוא לתרבות אנטוליה
פרופ' יקר ז'אקסמ' א'שיעורד'12-10גילמן221
0671.1075.01מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית ב'
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן281
0671.1238.01טקסטים עתיקים וממצא ארכיאולוגי
ד"ר כהן יורםסמ' ב'שיעורא'16-14גילמן221
0671.1237.01מבוא לתולדות המזרח הקדום: דת ומיתולוגיה
ד"ר כהן יורםסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן223
0671.1001.02הארכיאולוגיה מהי?
ד"ר טל אורןסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן281
0671.1015.01מבוא לפרהיסטוריה של המזרח הקדום: אנטוליה, סוריה ומסופוטמיה
פרופ' יקר ז'אקסמ' ב'שיעורב'10-8גילמן221
החוג לבלשנות
0627.1010.01מבוא לבלשנות
ד"ר טל סילוניסמ' א'שיעורה'16-14גילמן282
החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם
0691.2234.01מבוא לגיאוגרפיה היסטורית
פרופ' גדעון ביגרסמ' א'שו"תא'16-14יד אבנר 115
0691.2883.01המהפכה העירונית השנייה בישראל
פרופ' יובל פורטוגליסמ' א'שו"תד'18-16יד אבנר 115
0691.1588.01מבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית
ד"ר טובי פנסטרסמ' ב'שו"תג'16-14יד אבנר 120
0691.1577.01מבוא לגיאוגרפיה כלכלית-פוליטית
ד"ר אמנון קרטיןסמ' ב'שו"תב'12-10יד אבנר 120
החוג להיסטוריה כללית
0621.1187.01מבוא להיסטוריה של מגדר ונשים 1700-2006
פרופ' בלהה מלמןסמ' א'שיעורא'12-10גילמן144
0621.1095.01"אישה לכל עת" רעיות, אמהות, שפחות וזונות ברומא העתיקה
ד"ר רחל פייג וישניאסמ' א'שיעורד'12-10גילמן144
0621.1096.0114 שיחות על האהבה
פרופ' אביעד קליינברגסמ' א'שיעורג'14-12גילמן144
0621.1618.01סין החדשה - מקיסרות לרפובליקה עממית (2006-1840)
פרופ' אהרן שיסמ' א'שיעורג'12-10גילמן223
0621.1542.01תולדות הנצרות 2005-1350
פרופ' דוד כ"ץסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן144
0621.1086.01המאה האמריקנית
פרופ' אייל נווהסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן223
0621.1097.01ההגות הלטינו אמריקאית במאה ה-20 בין הקולוניאליזם התרבותי לבי
פרופ' צבי מדיןסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן282
0621.1910.01מבוא לתולדות יוון העתיקה
ד"ר סילבי הוניגמןסמ' א'שיעורה'14-12גילמן281
0621.1931.01מבוא לתולדות ימי הביניים-היווצרותה של ציביליזציה חדשה
פרופ' צבי רזי סמ' א'שיעורב'12-10גילמן282
0621.1951.01מבוא לתולדות העת החדשה המוקדמת
פרופ' בנימין ארבל סמ' א'שיעורה'12-10גילמן281
0621.1920.01מבוא לתולדות המאה ה-20: עם ספרים וסרטים
פרופ' שלמה זנדסמ' א'שיעורד'14-12גילמן144
0621.1987.01מבוא לתולדות ארצות הברית
פרופ' אייל נווהסמ' א'שיעורג'18-16גילמן223
0621.1988.01מבוא להיסטוריה המודרנית של אמריקה הלטינית
פרופ' צבי מדיןסמ' א'שיעורב'14-12גילמן223
0621.1911.01מבוא לתולדות רומא העתיקה
פרופ' יונתן פרייס סמ' ב'שיעורג'18-16גילמן281
0621.1985.01מבוא לתולדות אירופה במאה ה-19: שורשי העולם המודרני
פרופ' שולמית וולקובסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן282
החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה
0622.1001.01מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
פרופ' אשר ססרסמ' א'שיעורד'18-16גילמן144
0622.1001.02מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה
פרופ' חגי ארליךסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן144
0622.9102.01מבוא להיסטוריה של אפריקה
ד"ר גליה צברסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן326
החוג להיסטוריה של עם ישראל
0677.1095.01פרקים בתולדות היהודים בעת החדשה המוקדמת א'
פרופ' אלחנן ריינרסמ' א'שיעורד'14-12גילמן326
0677.1079.01זרמים בתנועה הלאומית היהודית בזמן החדש
פרופ' יוסף גורני סמ' א'שיעורא'12-10גילמן282
0677.1097.01מהלכי מלחמת העולם השנייה והשפעתם על "הפתרון הסופי" 1942-1939
פרופ' דינה פורתסמ' א'שיעורב'14-12ווב001
0677.1099.01תולדות היהודים בארה"ב 1900-1654
פרופ' רוברט רוקאוויסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג002
0677.1090.01תולדות יהודי ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה (1099-634)
ד"ר יורם ארדרסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן280
0677.1093.01תולדות יהודי בבל מהכיבוש המוסלמי עד לנפילת בגדאד
ד"ר יורם ארדרסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן456
0677.1096.01פרקים בתולדות היהודים בעת החדשה המוקדמת ב'
פרופ' אלחנן ריינרסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן326
0677.1100.01תולדות היהודים בארה"ב 2000-1900
פרופ' רוברט רוקאוויסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן281
החוג ללימודי מזרח אסיה
0687.2010.01מבוא לפילוסופיה סינית
ד"ר גליה פת-שמירסמ' א'שיעורב'12-10גילמן144
0687.2129.01פולחן אבות- תרבות סין בצל האבות הקדמונים
מר עודד אבטסמ' א'שיעורג'18-16גילמן282
התכנית ללימודי נשים ומיגדר
0608.1122.01פמיניזמים, חברה ומשפט בישראל
ד"ר דפנה הקרסמ' א'שיעורד'12-9ווב001
0608.1110.01מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'שיעורג'14-12גילמן223
0608.1136.01מבוא לנרטולוגיה: מחשבות על סיפורים
פרופ' חנה נוהסמ' א'שיעורג'20-18מכסיקו115
0608.1140.01סימון דה בובואר: פילוסופית, מסאית וסופרת
ד"ר דינה חרוביסמ' א'שיעורד'16-14רוזנברג001
0608.1132.01נשים רושמות היסטוריה: קולנוע תיעודי נשי בישראל
ד"ר יעל מונקסמ' א'שיעורב'16-14רוזנברג001
0608.1003.01תרבות הגוף: ייצוגי הגוף הנשי באמנות המודרנית
ד"ר טל דקלסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן282
0608.1115.01בין המינים : מבוא לתיאוריות פמיניסטיות עכשוויות
ד"ר אורלי לוביןסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן144
0608.1135.01אתיקה פמיניסטית
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן282
0608.1134.01הגוף הנשי: בין מופעי ראוה למפגני מחאה
ד"ר רוני הלפרןסמ' ב'שיעורד'16-14גילמן326
החוג ללימודי התרבות העברית
0690.1400.01הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר חיים כהןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן326
0690.2302.01מפת שפות העולם
ד"ר ברוך פודולסקיסמ' א'שיעורב'16-14גילמן304
0690.2303.01לשונות וכתבים במרחב השמי
ד"ר ברוך פודולסקיסמ' א'שיעורה'14-12גילמן304
0690.1201.01מבוא למקרא - ספרות המקרא
פרופ' יאירה אמיתסמ' א'שיעורב'16-14גילמן281
0690.2201.01אמונות ודעות בספרות המזמורית
פרופ' גרשון בריןסמ' א'שיעורא'14-12רוזנברג105
0690.1602.01מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלקא')-מהי יהדות ומיהם היהודים
ד"ר רון מרגוליןסמ' א'שיעורג'12-10ווב001
0690.1400.02הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר חיים כהןסמ' ב'שיעורא'18-16גילמן326
0690.2404.01סמנטיקה א'
ד"ר פנינה טרומרסמ' ב'שו"תד'12-10רוזנברג001
0690.2210.01סיפור, היסטוריה ואידיאולוגיה במקרא
פרופ' יאירה אמיתסמ' ב'שיעורב'18-16רוזנברג205
0690.2211.01מבוא למגילות מדבר יהודה ותרומתן לחקר היהדות
פרופ' בלהה ניצןסמ' ב'שיעורג'16-14רוזנברג103
0690.2203.01תרבות המזרח הקדום כרקע למקרא
ד"ר אהובה אשמןסמ' ב'שיעורד'14-12רוזנברג103
0690.2904.01מכינה לתלמוד - סדר נשים
ד"ר יחזקאל דודסמ' ב'תרגילג'18-16רוזנברג206
0690.2905.01מכינה לתלמוד - סדר נזיקין
ד"ר יחזקאל דודסמ' ב'תרגילג'20-18רוזנברג206
החוג ללימודים קלאסים
0672.1527.01נושאים במיתולוגיה יוונית:פרומתאוס וראשית הציוויליזציה
פרופ' פינקלברג מרגליתסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן144
החוג לספרות
0680.1002.01יצירות מופת בספרות העברית
פרופ' חנה נוהסמ' א'שיעורה'18-16גילמן144
0680.2019.01ספרות מלחמת העצמאות
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' ב'שיעורד'14-12רוזנברג107
0680.3034.01פורטרטים של משוררים
גב' תמר מריןסמ' ב'שיעורג'20-18גילמן326
0680.4221.01עזר כנגדו: הקואליציה בין אלוהים לנשים בתנ"ך
פרופ' מנחם פריסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן282
החוג לפילוסופיה
0618.1030.01מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אריה פינקלברגסמ' א'שיעורה'18-16גילמן223
0618.1032.01מבוא לפילוסופיה חדשה
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' א'שיעורה'12-10גילמן144
0618.1059.01מבוא לאסתטיקה
ד"ר חגי כנעןסמ' א'שיעורא'14-12גילמן144
0618.1041.01מבוא לפילוסופיה של המדע
פרופ' מנחם פישסמ' א'שיעורב'16-14גילמן223
0618.1018.01מבוא לתורת המוסר
ד"ר מירי רוזמריןסמ' א'שיעורג'16-14גילמן223
0618.1019.01מבוא לפילוסופיה פוליטית
ד"ר צבי טאוברסמ' א'שיעורג'18-16גילמן144
0618.1030.02מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אורנה הרריסמ' ב'שיעורב'16-14גילמן223
0618.1032.02מבוא לפילוסופיה חדשה
ד"ר נועה נעמן צאודררסמ' ב'שיעורה'18-16גילמן223
0618.1016.02מבוא לפילוסופיה של הדת
ד"ר נחמה ורביןסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן223
0618.1018.02מבוא לתורת המוסר
ד"ר מירי רוזמריןסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן144
0618.1019.02מבוא לפילוסופיה פוליטית
ד"ר צבי טאוברסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן144
0618.1015.02מבוא לפילוסופיה של הלשון
גב' דנה ריזנפלד סמ' ב'שיעורד'12-10גילמן144
0618.1042.02מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו
פרופ' שלמה בידרמןסמ' ב'שיעורא'18-16גילמן144
0618.1037.02מבוא למטאפיסיקה ולתורת ההכרה
ד"ר ירון סנדרוביץסמ' ב'שיעורב'18-16גילמן144
החוג לצרפתית
0625.1220.01תרבות צרפת מימי הביניים ועד המהפכה הצרפתית
ד"ר מישל קאהןסמ' א'שיעורב'18-16גילמן281
0625.1222.01תרבות צרפת מהמהפכה הצרפתית ועד ימינו
ד"ר דניס שרביטסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן282
החוג ללימודי הערבית והאסלאם
0631.1130.01מושגי יסוד באסלאם
פרופ' אורי רוביןסמ' א'שיעורב'12-10רוזנברג001
0631.1330.01מבוא להלכה אסלאמית
ד"ר נורית צפרירסמ' ב'שיעורג'12-10גילמן278
תוכנית הלימודים הכלליים והבין-תחומיים
הרישום לקורסי ב"א כללי כקורסי העשרה/פנורמיים יתקיים
ב-27/10 בשעות 10:00 עד 13:00, בניין גילמן חדר 322
0662.1453.01המילים ככישוף והכישוף שבמילים: גלגמש אחיו וכל השאר
גב' שפרה שמואלביץ סמ' א'שיעורב'14-12גילמן281
0662.1269.01טכנוטופיה ותרבות הסייבר
מר משה אלחנתיסמ' א'שיעורב'18-16גילמן305
0662.1106.01אבות ובנים:יחידות דוריות בחברה הישראלית
ד"ר אלון גןסמ' א'שיעורג'14-12גילמן326
0662.2041.01יהדות במבחן תיאוריות של תרבות
פרופ' יגאל עילם סמ' ב'שיעורב'18-16גילמן306
0662.1267.01חברה ומשטר בישראל
ד"ר בועז שפירא סמ' ב'שיעורג'10-8גילמן307
0662.2042.01ההיסטוריה של התרבות היהודית - מיטב המחקר
ד"ר אביתר מרינברגסמ' ב'שו"תג'14-12גילמן278
0662.2055.01עולם העבודה המודרני וסוגיות של צדק חברתי
ד"ר אסתר יוגבסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן278