מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0690.1400  הלשון העברית לתקופותיה
ד"ר חיים כהןשיעור
קורס זה סוקר את הלשון העברית לתקופותיה השונות החל משחר קדמתה ועד לימינו. מוצגים בה פניה השונות של הלשון העברית לאורך תולדותיה – תקופת המקרא, ימי הבית השני (לשון חז"ל והתלמודים ולשון מגילות מדבר יהודה), הפיוט והשירה העברית, העברית שבצלה של הערבית, לשון הספרות הרבנית הקדומה והמאוחרת, לשון תקופת ההשכלה ולשונה של הספרות העברית החדשה. הסקירה מגיעה בסופה אל העברית בת ימינו ומאירה את התופעה הפלאית של תחיית הלשון העברית בדיבור פה כחלק מן המעשה הציוני ואת היותה ללשון חיה ומודרנית המשמשת לכל צורכי החיים
והמדוברת בימינו בפיהם של כחמישה מיליון איש.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 29/03/2006 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/06/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 26/07/2006 בשעה 12:30