מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.1018  מבוא לתורת המוסר
ד"ר מירי רוזמריןשיעור
מהו מעשה ראוי במצב מסוים? מהי מוסריות וכיצד ניתן לחיות חיים מוסרים? אילו תכונות אנושיות הן תנאי לחיים מוסריים? האם חיים מוסרים הם חיים מאושרים? שאלות אלו ואחרות נידונות במסגרת תורת המוסר השואפת לפתח כלי לבחינת והערכת ההיבטים השונים של חיינו ותחומי פעילות שונים כמו עבודה, מדע, משפחה.
בקורס זה תידונה כמה מהגישות הפילוסופיות המרכזיות מאז יוון העתיקה ועד ימינו, שהציעו תשובות שונות לשלות אלו. נבחן את עמדתו של אפלטון המעניקה מעמד בלתי ניתן לערעור לטוב המוסרי, ומולה את הצעתו של אריסטו לחיים מוסרים. נבחן כיצד קושר דיויד יום בין טבע האדם למוסריותו ואת נסיונו של עמנואל קאנט לגזור את החובה המוסרית מתוך האוטונומיה של התבונה. נכיר גם את התפיסה התועלתנית של ג'רמי בנתהם וג'ון סטיוארט מיל, ולסיום נפגוש את הביקורת שמציג ניטשה כנגד הוגים אלה. מלבד דיונים תיאורטיים בעמדות השונות נבחן את ההשלכות שיש לעמדות אלו לגבי סוגיות מוסריות עכשוויות.

דרישות הקורס: מבחן
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 24/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 09/04/2006 בשעה 9:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/07/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 13/08/2006 בשעה 9:00