מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.1016  מבוא לפילוסופיה של הדת
ד"ר נחמה ורביןשיעור
האם אלוהים קיים? האם ניתן להוכיח באמצעים פילוסופיים שהוא קיים או שאינו קיים? בקורס זה נעסוק בתשובות שונות לשאלות אלה החל מימי הביניים ועד למאה ה-20. נתבונן בטיעונים שונים לקיום האל, כגון בטיעוניו של אנסלמוס, של תומס אקווינס ושל פיילי. נתבונן בשלל הטיעונים לאי-קיום האל, כגון טיעונים לחוסר הקוהרנטיות של השיח הדתי, וטיעוני צדיק ורע לו. כמו כן, נתבונן בפילוסופים ובתיאולוגים הדוחים מכל וכל את הניסיון להציג טיעונים פילוסופים התומכים באמיתותה של האמונה הדתית, כגון קירקגור וישעיהו ליבוביץ.

קבלת קרדיט על קורס זה מותנית בהשתתפות בלפחות שני שלישים מהשעורים ומבחן.
ביבליוגרפיה ראשונית:

* Adams and Adams eds.The Problem of Evil.Oxford:Oxford University Press,1990,pp. 1-24.

* Anselm, Proslogion. Trans. M. J.Charlesworth.Oxford: Clarendon Press,1965,chapters 2-4.

* Aquinas Thomas, Summa Theologica. Blackfriars in conjunction with Eyre and pottiswoode, London and Mcgraw-Hill Book Company, New York: 1964, Part I Question 2 Article 3.

* Ayer A. J,"Critique of Ethics and Theology" in his Language Truth and Logic. 2nd ition. London: Gollancz, 1946, pp. 102-120.

* Hume David, Enquiry Concerning Human Understanding in Hume Enquiries ed. Selby-Bigge Oxford: Oxford University Press, 1902, section x part 1.

* Kierkegaard Soren, "The absolute paradox" in Philosophical Fragments. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1985, pp. 46-67.

* Phillips, D. Z. "Religious Beliefs and Language Games" in his Wittgenstein and Religion. New York: St. Martin's Press, 1993, pp. 56-78.

* Swinburne Richard, The Coherence of Theism. Oxford: Clarendon Press, 1977,chapter 9-10.

* יום דוד, דיאלוגים על הדת הטבעית: הוצאת מאגנס, ירושלים.

* עמנואל קאנט ביקורת התבונה הטהורה ספר 2 פרק 3 חלק 4:הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, ת"א.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 22/06/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 24/07/2006 בשעה 9:00