מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0621.1920  מבוא לתולדות המאה העשרים (עם ספרים וסרטים)
פרופ' שלמה זנדשיעור
מטרת השיעור היא להקנות לתלמידים ידע ותובנות בסיסיות בתולדות התרבות הפוליטית של המאה העשרים. תוך בדיקת מעלותיו וחסרונותיו של חקר ההיסטוריה הקרובה, יעסוק השיעור בסדרה של תהליכים ומאורעות שעיצבו ועדיין מעצבים את פניה של המודרניות החברתית, הפוליטית והתרבותית.
יערך בירור של מכלול ההקשרים שהביאו להפיכתה של ההיסטוריה להיסטוריה עולמית. ייבדקו אופיו ומרכיביו של תהליך הדמוקרטיזציה המאפיין את המאה. הופעתה של תרבות ההמונים והיבדלותה של התרבות האליטיסטית יילמדו על רקע השינויים החברתיים והכלכליים. לאומיות, אימפריאליזם, קומוניזם, פשיזם ונאציזם יעמדו במוקדם של שיעורים ספציפיים. השיעור יסתיים בניסיון לבחון את משמעותו של המפנה הפוליטי והתרבותי של סוף המאה הקודמת.
ההרצאות ילוו בהקרנת קטעי סרטים תיעודים ועלילתיים

מערך השיעורים
1) מבוא – עד כמה רצינית יכולה להיות הוראת היסטוריה בת זמננו?
2) ההמונים עולים על בימת ההיסטוריה – על דמוקרטיה ותרבות מודרנית.
3) אימפריאליזם ותחילת הגלובליזציה של העולם.
4) מלחמה העולם הראשונה - מאבק טוטאלי וניצחון הלאומיות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 16/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 26/04/2006 בשעה 18:00