מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0625.1222  תרבות צרפת מהמהפכה ועד ימינו
ד"ר דניס שרביטשיעור
שיעור זה מהווה המשך לחומר הנלמד בסמסטר הראשון. לאחר דיון בהשלכות כבדות המשקל של תקופת "הנאורות", המהפכה הצרפתית והרומנטיזם, נבחן את התגבשותה של התרבות הצרפתית כחלק בלתי-נפרד מבניית הזהות הצרפתית המודרנית, נוכח האתגר של המהפכה התעשייתית והתקופה המודרנית. לבסוף, נבחן את המשמעות העכשווית של המושג "תרבות צרפת" ע"י בחינת מקומם של נכסי העבר ומעמדם בהווה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 19/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 23/07/2006 בשעה 9:00