מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0621.1542  תולדות הנצרות 2004-1350
פרופ' דוד כ"ץשיעור
התהליכים והאירועים המרכזיים בחיי הדת הנוצרית למן ימי הביניים המאוחרים ועד ימינו: כיצד סיגלה עצמה הדת לשינויים החברתיים ובאיזה אופן שרתה את הצרכים המשתנים של החברה. מניסיונות התיקון שנעשו בין המאה ה-14 למאה ה-16, דרך הרפורמציה הפרוטסטנטית, הקונטרה-רפורמציה, השפעת תנועת 'ההשכלה' על תפישה רציונלית של הדת לעומת הנטיות האמוציונאליות בדת, ועד לתנועות הדתיות הקיצוניות בימינו.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/07/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 09/08/2006 בשעה 9:00