מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0690.2404  סמנטיקה א'
ד"ר פנינה טרומרשו"ת
מהי "סמנטיקה" ומעמדה בחקר הבלשנות.
גישות שונות להגדרת משמעותה של מלה
- גישה רפרנציאלית להגדרת משמעותה של מלה:
- גישה פרדיגמטית; שדות סמנטיים; רכיבי משמעות
- גישה טקסטואלית (הקשר לשוני סינטגמטי, הקשר חוץ-לשוני פרגמטי)
מיונים שונים של חלקי הדיבר על פי הגישות השונות אל המשמעות
תרגיל במילון לזיהוי גישות שונות להגדרת משמעותה של מילה
- דנוטציה וקונוטציה; שבעה סוגים של משמעות (על פי ליץ')
יחסי משמעות בין מלים:
- נרדפות (סינונימיה): הגורמים לנרדפות: הבידול בין מילים נרדפות בעברית בת ימינו
- היכללות (היפונימיה)
- ניגוד לעומת הפך; סוגים שונים של הפך בפועל, בשם התואר, בשם העצם.
מלים רב-משמעיות
- מה בין פוליסמיה להומונימיה
גורמי הפוליסמיה: מטפורה, מטונומיה, אליפסה, אטיפולוגיה עממית, תרגום שאילה, התייחדות
המשמעות והתכללות המשמעות.
- דרכים לזיהוי ערך מילוני הומונימי
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 25/06/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/07/2006 בשעה 12:30