מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.1043  מבוא לתולדות המזרח הקדום: היסטוריה ותולדות הכתב
ד"ר יורם כהןשעור
מבוא כללי לתולדות המזרח התיכון הקדום מראשית ציביליזציות הכתב באלף השלישי לפני הספירה ועד הכיבוש ההלניסטי בסוף האלף הראשון לספירה. מבט על יינתן על ההתפתחויות התרבותיות וההיסטוריות של האזור כולו. הסקירה תתמקד במקורות הכתובים והארכיאולוגיים על החברה, המשטר, הספרות, הדת והמיתולוגיה של התרבויות העיקריות במסופוטמיה, אנטוליה, מצריים, סוריה וארץ-ישראל. דגש מיוחד יושם על המצאת כתב היתדות ותפוצתו, הכתב ההירוגליפי, ועל המצאת האלפבית ותפוצתו בעולם.מבוא כללי לתולדות המזרח התיכון הקדום מראשית ציביליזציות הכתב באלף השלישי לפני הספירה ועד הכיבוש ההלניסטי בסוף האלף הראשון לספירה.
מבט על יינתן על ההתפתחויות התרבותיות וההיסטוריות של האזור כולו, תוך התמקדות במספר דמויות מפתח כגון סרגון מלך אכד, אחנאתון המונותיאיסט הראשון, חתושילי מלך חת ונבוכדנצר כובש ירושלים. הסקירה תתמקד במקורות הכתובים והארכיאולוגיים על החברה, המשטר, הספרות, הדת והמיתולוגיה של התרבויות העיקריות במסופוטמיה, אנטוליה, מצריים, סוריה וארץ-ישראל.
דגש מיוחד יושם על המצאת כתב היתדות ותפוצתו, הכתב ההירוגליפי, ועל המצאת האלפבית בכנען ותפוצתו בעולם.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 26/02/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 26/05/2006 בשעה 9:00