מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.1015  מבוא לפילוסופיה של הלשון
גב' דנה ריזנפלדשיעור
במבוא לפילוסופיה של הלשון מוצגות בפני התלמיד סוגיות יסוד בתחום אשר הפך למרכזי ביותר בעיסוק הפילוסופי המודרני. לאחר הצגת השאלה "מהי פילוסופיה של הלשון?" ולאחר הבהרת הגבולות בינה לבין לימודי לשון אחרים, יטופלו נושאים קלאסיים בפילוסופיה של הלשון במאה ה-20 (עפ"י סדר היסטורי-כרונולוגי).

תכנית הקורס (עפ"י שבועות):

1. הצגת השאלה: מהי פילוסופיה של הלשון? הבהרת הגבולות בין פילוסופיה של הלשון לבין לימודי לשון אחרים. המפנה הלשוני.
2-3. אבי הפילוסופיה של הלשון המודרנית - גוטלוב פרגה: מוטיבציה לוגית המובילה לעיסוק בשאלה הראשונית "מהי משמעות?".
4-5. ברטרנד ראסל: מוטיבציה לוגית ואמפיריציסטית לניתוח לשוני.
6-7. אדמונד הוסרל: פנומנולוגיה ויחסי שפה ומחשבה.
8-9. ויטגנשטיין המוקדם: ההתאמה בין שפה-מחשבה-עולם. השפה והמחשבה כ"תמונה" של העולם ומקומה המהותי של הלוגיקה כמבנה הכרחי של השפה (והעולם).
10. החוג הוינאי: עקרון האימות וסילוק המטאפיסיקה בעזרת הניתוח הלשוני.
11-12. ויטגנשטיין המאוחר: ראיה חדשה של בעיית המשמעות וקשריה לפרוייקט הפילוסופי בכללו.
13. מצב הפילוסופיה של הלשון באמצע המאה ה-20.
דרישות קדם: מומלץ "מבוא ללוגיקה"
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/07/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 11/08/2006 בשעה 9:00