מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0690.2211  מבוא למגילות מדבר יהודה ותרומתן לחקר היהדות
פרופ' בלהה ניצןשיעור
קורס זה נועד להקנות מידע בסיסי על מגילות מדבר יהודה שנמצאו במערות קומראן ובמערות נוספות במדבר יהודה, וכלים לחקר המגילות הללו. היום, לאחר שפוענחו, נתפרשו נחקרו ופורסמו כל התעודות שנתגלו במדבר יהודה יש בידינו מידע מקיף על כותבי המגילות, האידיאות שבהם דגלו, אורחות חייהם, והמאבקים ההלכתיים והפוליטיים שהתנהלו ביהדות הבית השני, ובמידה מסוימת גם בתקופת מרד בר-כוכבא. כל אלו שופכים אור על קורות היהדות בימי הבית השני והזמן הסמוך להם בנוסף על מה שהיה ידוע עד כה מספרי ההיסטוריה וההגות שנכתבו בתקופה זו ומספרות ההלכה של חז"ל. קורס זה מיועד לתלמידים מכל החוגים שאוחדו בחוג על התרבות העברית, כדי שידעו כיצד להשתמש במגילות מדבר יהודה בעבודותיהם.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 04/07/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 08/08/2006 בשעה 12:30