מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.1042  מבוא לפילוסופיה ודתות בהודו
פרופ' שלמה בידרמןשיעור
בקורס זה יידונו הנושאים הבאים:

1. נקודות מוצא שונות להבנת הפילוסופיה ההודית ומעמדה.
2. משמעותו של השחרור ומקומו כאידיאה מנחה בפילוסופיה ההודית.
3. פולחן, מעשה, ואתאיזם: הוודה ואסכולת המיממסה
4. מושג הדהרמה וחוק הקארמה
5. תורת "האני" של האופנישדות
6. המהפכה הבודהיסטית – דחיית מושג ה"אני"
7. תורת ההכרה בפילוסופיה ההודית
8. שיטות טיעון בפילוסופיה ההודית ומעמד הפילוסופיה
9. הספקנות ותוצאותיה.

ביבליוגרפיה ראשונית:
1. Karl H. Potter, Presuppositions of India's Philosophies, Chapters 1, 2
2. M. Hiriyanna, Outlines of Indian Philosophy, Chapters 3,5,7
3. Hamilton, S., A Very Short Introduction to Indian Philosophy (Oxford UP)
4. Matilal, B.K., Epistemology, Logic and Grammar in Indian Philosophical Analysis, Chapter 1.
5. Radhakrishnan & Moore, A Source Book of Indian Philosophy

ביבליוגרפיה מפורטת תחולק לתלמידים באחד השיעורים הראשונים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 09/07/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 09/08/2006 בשעה 12:30