מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.1077  מבוא לתולדות האימפריה הפרסית
פרופ' רן צדוקשיעור
האמפריה הפרסית (או האכימנית על שם השושלת ששלטה בה) התקיימה בין 538 ו-331 לפסה"נ. היא ירשה בעיקר את האמפריה הבבלית וכן את המדינות העל-לאומיות שהתקיימו לפניה במדי ובלוד. זוהי האחרונה ברצף של שלוש האמפריות המזרחיות הקדומות: קדמו לה האמפריה האשורית והבבלית החדשה. האמפריה הפרסית המשיכה במידה רבה את המסורת המנהלית של שתי האמפריות שקדמו לה ובמידה מסויימת גם את זו של המדינה המדית. אלכסנדר הגדול שם קץ לקיומה והתקופה ההלניסטית, שהחלה עם כיבושיו, קוטעת את הרצף של האמפריות המזרחיות. הקורס יתחיל בהשוואה בין האמפריה בראשיתה ובין המדינות שקדמו לה ברמת אירן, דהיינו עילם ומדי. עיקרו יתמקד בהסטוריה הארוכה יחסית של האירועים מחד ובהתחקות אחרי החלוקה המנהלית והמבנה הסוציו-אקונומי של פחוות עבר הנהר (סוריה-לבנון וא"י) ובבל מאידך.