מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.1019  מבוא לפילוסופיה פוליטית
ד"ר צבי טאוברשיעור
"... המדינה נמנית על הדברים הטבעיים והאדם הוא בעל חיים מדיני על-פי טבעו" (אריסטו, הפוליטיקה א').
"היה זה יופיטר – שממנו נולדה מינרווה ושלחוגו שייכים אפולו והמוסות – אשר כפת את הזמן והציב מטרה להיותו בר-חלוף. הוא האל המדיני, אשר כונן את המפעל המוסרי – את המדינה" (היגל, הפילוסופיה של ההיסטוריה).

מטרת הקורס: הכרת מושגי-יסוד ותפישות עקרוניות בפילוסופיה מדינית, עפ"י הגותם של נציגיה המרכזיים בתולדות הפילוסופיה המערבית.
נושאי הקורס: הקורס מתמקד בעיקר בתפישות הפוליטולוגיות של שני ההוגים הגדולים בעת העתיקה: אפלטון ואריסטו, ובתורות הפוליטיות של חמישה הוגים בעת החדשה: תומאס הובס, ג'והן לוק, ז'אן-ז'אק רוסו, ג'והן-סטיוארט מיל וקארל מארקס. הדיון הפוליטולוגי בקורס הזה נסמך בין השאר על העקרונות המטאפיסיים של הפילוסופים הללו.
דרכי הוראה: הרצאות ודיון בכיתה.
רשימות של ספרות ראשונית ומשנית תחולקנה לתלמידים בתחילת הקורס.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 02/03/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 24/05/2006 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 18/07/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/08/2006 בשעה 12:30