מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0618.1030  מבוא לפילוסופיה יוונית
ד"ר אריה פינקלברג וד"ר אורנה הררישיעור
סמסטר א' ד"ר אריה פינקלברג
הפילוסופיה המערבית מתחילה ביוון העתיקה‮. ‬היווניים עיצבו את מושג הפילוסופיה‮, ‬הגדירו את
מושאיה‮, ‬תיחמו את תחומיה ו‬יצרו כלים מושגיים לדיון הפילוסופי‮. ‬אך היוונים לא רק הניחו יסודות של פילוסופיה אלא גם הביאו אותה לשיאים כאלה, שההשפעה המעצבת והמשרה של תורותיהם ניכרת בכל שלבי התפתחותה של הפילוסופיה המערבית‮. ‬הקורס מהווה סקירת תולדות הפילוסופיה היוונית החל מהתהוותה‮ (‬במאה השישית לפנה"ס‮) ‬ועד שיאה בהגות הפילוסופית של אפלטון ואריסטו‮ (‬במאה הרביעית לפנה"ס‮). ‬

סמסטר ב' - ד"ר אורנה הררי
סקירה של התפתחות הפילוסופיה היוונית מהפילוסופים הקדם סוקרטיים דרך אפלטון ועד אריסטו. הסקירה תתמקד בשלושת עקרונות ההסבר העומדים ביסוד כל אחת מהגישות הפילוסופיות הללו: כלומר היחסים בין חלק לשלם, דגם וההעתק, וכללי ופרטי. נחשוף את השאלות שעליהן עקרונות הסבר אלה משיבים ונעמוד על הקשיים שכל אחד מהם מעורר.
דרישות: נוכחות ב 80% מהשיעורים ובחינה מסכמת.
הבחינה המסכמת תקבע את הציון הסופי
מטלות קריאה:
חובה:
אוסף תרגומים לעברית של פרגמנטים מהגויות הפילוסופים הקדם סוקרטיים (יחולק לתלמידים בתחילת הסמסטר).
אפלטון: פידון, תרגום יוסף ליבס, הוצאת שוקן כרך ב'
אריסטו: על הנפש, תרגום מנחם לוז, הוצאת הקיבוץ המאוחד 1989.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/02/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 10/05/2006 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 02/07/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 06/08/2006 בשעה 12:30