מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0608.1122  פמיניזמים , חברה ומשפט בישראל
ד"ר דפנה הקרשעור
מטרת הקורס היא בחינת המשפט הישראלי לאור תיאוריות ופרקטיקות פמיניסטיות שונות ולאור תובנות סוציולוגיות אודות השדה המשפטי ואודות החברה בישראל. לצורך בחינה זו נסקור בתמצית תיאוריות פמיניסטיות שונות וניסיונות סינתזה ביניהן, ותיאוריות סוציולוגיות העוסקות במשפט. על בסיס הרקע התיאורטי, נבחן סוגיות מגדריות ספציפיות בהן עוסק או שותק המשפט הישראלי תוך בחינת היבטים שונים של החברה בישראל. בין היתר, נדון בהיבטים מגדריים של יחס המשפט הישראלי לשוק העבודה בשכר, למשפחה/ות, ולזכויות חברתיות.

ציון: 100% בחינה שתינתן בסוף הקורס.
הערות: סמ' א', 3 ש"ס
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 19/05/2006 בשעה 9:00