מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0625.1220  תרבות צרפת מימי הביניים ועד המהפכה הצרפתית
ד"ר מישל קאהןשיעור
השיעור יעסוק בשלבי ההתפתחות של המערכות ושל המודלים בתרבות הצרפתית, מראשיתה ועד למהפכה הצרפתית, ובמידת תקפותם במודל התרבותי בן ימינו: היחסים בין התרבויות, מודלים שולטים ומודלים נשלטים, רמות המערכת התרבותית, תכנון הסביבה, היסטוריה, פולקלור, אמנויות, ספרות, אפנה, מטבח, חגים וכו'. השיעור ילווה בהקרנת שקפים וסרטים והשמעת קטעי מוסיקה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 06/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/03/2006 בשעה 18:00