מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0691.1588  מבואלגיאוגרפיה חברתית-תרבותית
ד"ר טובי פנסטרשו"ת
מטרת המבוא לגיאוגרפיה חברתית-תרבותית הינה להקנות לסטודנטים כלים תיאורטיים בסיסיים בהתפתחות החשיבה הגיאוגרפית החברתית והתרבותית אשר יהוו תשתית ללימודי המשך בתחום.

הקורס יכלול את הנושאים הבאים:
 יחסי אדם , חברה ומרחב
 המקומי והגלובלי בהקשר חברתי ותרבותי
 המתח שבין 'העצמי' ל'אחר' במחקר הגיאוגרפי
 טבע ותרבות
 זהויות חברתיות ותרבותיות והמרחב
 העיר , החברה והתרבות בעידן הגלובלי

במהלך הקורס נבחן את התפתחות המחקר הגיאוגרפי בכל אחד מהנושאים הללו תוך שימת דגש על ההקשר העכשווי שלהם ללימודי הגיאוגרפיה האנושית.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 26/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/07/2006 בשעה 9:00