מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0621.1988  מבוא להיסטוריה המודרנית של אמריקה הלטינית
פרופ' צבי מדיןשיעור
שיעור זה יתווה את הקווים הכללים לההתפתחותה של ההיסטוריה הלטינו- אמריקנית במאות ה-19 וה-20, תוך ציון המשותף והשונה בין המדינות השונות בהיסטוריה זו. השלב הראשון יתמקד במלחמות העצמאות אשר של עמי היבשת ששמו קץ לקיומן של האימפריות הספרדית והפורטוגלית, תוך בדיקת התזה אודות אופיין הלאומי והאנטי-קולונילי . לאחר זאת נלווה את תהליך התגבשותן של המדינות הריבוניות במרוצת המאה ה-19: מלחמות האזרחים תחילה, ולאחר זאת תקופת המודרניזציה הלטינו-אמריקנית בעלת איפיונים ייחודים משלה. הניתוח יהיה כלכלי, חברתי, פוליטי ואידיאולוגי כאחד, ומשולב במערכת היחסים הבין- לאומיים. במאה ה-20 נתמקד, על רקע ההתפתחות המשותפת, במדינות מסויימות על מסלולם היחודי: מכסיקו, עם המהפכה בראשית המאה עד ליצירתה של מסגרת פוליטית יציבה ביותר; ארגנטינה, מהדמוקרטיה המוקדמת אל המשטרים הצבאים החל מ-1930, המשולבים עם תקופות הדמוקרטיה והפרוניזם; קובה ומעברה ממעמדה כשטח חסות של ארצות הברית בראשית המאה למהפכה המרקסיסטית בשנות השישים; וכך גם לגבי מדינות אחדות נוספות.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 01/03/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 07/06/2006 בשעה 18:00