מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0691.2234  גיאוגרפיה היסטורית
פרופ' גדעון ביגרשו"ת
קורס מבוא לשיעורים בגיאוגרפיה היסטורית. קורס המבוא ייבחן את הקשר בין הדיסציפלינה הגיאוגרפית לתחום הגיאוגרפי-היסטורי. ייבחנו הקשרים בין הזמן ההיסטורי לנוף, בין העבר לבין ההווה. ידונו נושאים שונים מתחום המידע הגיאוגרפי-היסטורי כמו חתכי רוחב ואורך, דיון ביתרונות ומגבלות מקורות המידע ועוד. יבחן הקשר בין תהליכים ואירועים היסטוריים לבין התפתחות הנוף בארץ ובעולם.

מסגרת השיעור.

ייחודו של השיעור גם בדרך העברתו. השיעור יינתן שבוע אחד בכיתה ושבוע בשטח. בין הנושאים שידונו בכיתה:

למהותה של הגיאוגרפיה ההיסטורית.
שיטות מחקר בגיאוגרפיה היסטורית.
מקורות מידע ומגבלות החומר.
שימור אתרים, משארי עבר בנוף ההווה.
הזמן והמרחב הגיאוגרפי.
גיאוגרפיה היסטורית שימושית.

הסיורים בשטח, בשעת השיעור, יערכו למקומות הבאים:
תל קסילה, יפו העתיקה, המושבה הגרמנית-אמריקאית, נווה צדק, נמל תל אביב ואצטדיון המכבייה הישן.


דרך הלימודים

קריאה מודרכת של מאמרים ודיונים בכיתה בנושאים שפורטו לעיל, סיורים בשטח, ודיון בקשר שבין המידע הכללי לתופעות בנוף הגיאוגרפי. הגשת תרגילים ליישום הלימוד התיאורטי. בסיום הקורס יערך מבחן המבוסס על הדיונים בשיעורים, חומר הקריאה, התרגילים והסיורים בשטח.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 02/03/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 15/06/2006 בשעה 9:00