מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0631.1330  מבוא להלכה אסלאמית
ד"ר נורית צפריר
קורס זה הוא מבוא כללי על ההלכה האסלאמית והמוסדות הקשורים בה. הוא יסקור את התפתחות ההלכה בתקופה הפורמטיבית והגברת הזיקה בינה לבין הדת , את אופיה של ההלכה, המקורות לגזירתה, האסכולות המשפטיות, מוסד הקאדי, והזיקה בין ההלכה לבין החברה המוסלמית, ובין מערכת המשפט לבין השלטון האסלאמי.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 10/07/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 13/08/2006 בשעה 12:30