מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0690.2905  מכינה לתלמוד - סדר נזיקין
ד"ר יחזקאל דודתרגיל
בקורס זה נלמד את דין ארבעת השומרים ודין ארבעת אבות נזיקין, נלמד על סדרי המשפט ועל פסולי העדות, סמיכת החכמים בא"י ובבבל ועל המתיחות שבין שני מרכזי התורה האלה.