מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0621.1096  שיחות על אהבה – Conversations on Love
פרופ' אביעד קליינברגשיעורמה זאת אהבה? הרגש הגורם לנו לחוש קירבה ומחויבות הוא חלק מארגז הכלים הרגשי שכל אדם בכול חברה ובכול עת נושא אתו. אבל מהו המקום שנותנת החברה לאהבה? מהי אהבה לגיטימית ומהי אהבה אסורה, מה הן דרכי הביטוי "הראויות" לאהבה ומה הן דרכי ביטוי פסולות ומגונות. כל אלה הן שאלות שהחברה מספקת להן תשובות. שיחות על אהבה יעסקו בגלגוליה של תפיסת האהבה במערב, מספר הספרים ומשיר השירים ועד לאהבה החצרונית עם סטיות קטנות פה ושם לתרבויות אחרות ולתקופות אחרות.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 12/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 09/04/2006 בשעה 9:00